Chauvin Arnoux PEL 106 Inregistrator simultan de putere si energie

Garantia oferita este conform cu cea oferita de producator

CA logo

PEL 106 permite identificarea fiecărei disfuncţionalităţi, prin înregistrarea parametrilor externi, cum ar fi o presiune, temperatură, un cuplu etc.
Prin intermediul legăturii fără fir Bluetooth, comunică cu înregistratoarele de date L452 separate. Funcţia de înregistrare a
PEL 106 integrează până la 2x4 canale analogice. Canalele analogice vin în completarea măsurătorilor de tensiune, intensitate şi putere. Consumurile electrice ale unui motor, ale unei staţii de transformare etc.
Asociat înregistratoarelor (loggers) L452 separate,
PEL 106 înregistrează valori analogice, (parametri externi, până la 2x4 canale), cum ar fi temperatura, presiunea, cuplul motor etc. De asemenea, permite analizarea unui motor, de ex. sau chiar a unei staţii de transformare electrice afectate de temperatură. 

Energii regenerabile 

Funcţia de măsurători analogice a PEL 106 oferă posibilitatea de a asocia o producţie electrică cu o viteză a vântului sau un curent hidroelectric cu un debit.
Răspunde nevoilor aplicaţiilor din sectorul energiilor regenerabile; eolian (contorizarea energiilor asociate forţei vântului), de exemplu. 
PEL 106 măsoară cu precizie randamentul energetic al eolienelor, în funcţie de viteza vântului sau chiar al barajelor hidroelectrice, în funcţie de debitul de apă etc.

PEL 104 şi PEL 106 sunt echipate cu o interfaţă WiFi. Astfel, pot fi accesate de pe orice PC, prin intermediul software-ului PEL Transfer. PEL 104 şi PEL 106 pot fi configurate ca punct de acces WiFi, ce funcţionează în banda de frecvenţe radio de 2,4 GHz. Aceasta va permite monitorizarea în timp real a măsurătorilor, cu ajutorul unui PC sau smartphone, al unei tablete etc.

GPRS

Întrucât campaniile de măsurători se întind, în general, pe mai multe zile sau săptămâni, este important să se controleze buna funcţionare a acestora. Câştigaţi timp şi nu este nevoie să vă deplasaţi de la un înregistrator la altul, întrucât PEL 104  şi 106, echipate cu un card SIM, comunică la distanţă folosind o reţea GSM 3G. Recuperarea punctelor de 10 min de consum de la o pornire electrică este facilitată.
Bluetooth
Bluetooth permite ca PEL 100 să comunice cu un Smartphone sau să dispună de acces la canalele analogice.


Măsurări şi funcţionalităţi


Înregistratoarele de putere şi energie PEL 100 efectuează următoarele măsurători:
y Măsurări ale valorilor eficace (RMS) şi în c.c. cu 128 eşantioane/ciclu - simultan pe
fiecare fază
y Tensiunile c.a. şi/sau c.c. până la 1.000 V
y Măsurători analogice
y Măsurători ale motoarelor
y Autoalimentare prin fază
y Curenţi de până la 10 kA c.a., 5 kA c.c. (în funcţie de senzorul de curent).
y PEL 100 oferă o plajă de măsurare mai largă, prin utilizarea divizoarelor de tensiune
şi curent (până la 650.000 V/25.000 A)
y Puteri de la 10 la 10 GW/Gvar/GVA
y Energii până la 4 EWh/4 EVAh/4 Evarh şi energia totală (4 cvadrante)
y Defalcarea pierderilor energetice
y Caracterizarea motoarelor electrice
y Informaţii privind faza: cosφ, tanΦşi factorul de putere FP
y Factor de vârf
y Calculul distorsiunilor armonice totale pentru curenţi şi tensiuni
y Armonici până la rangul 50 pentru curenţi şi tensiuni
y Măsurători c.c., 50 Hz, 60 Hz şi 400 Hz
y Înregistrarea măsurătorilor şi rezultatelor de calcul pe card SD
y Recunoaştere automată a tipului de senzori conectaţi
y Numeroase tipuri de reţele: bifazate, trifazate cu sau fără nul etc.
y Comunicaţii: USB, Bluetooth, Ethernet, WiFi, GSM 3G, GPRS
y Software de transfer al datelor şi de comunicare în timp real cu un PC şi editarea de
rapoarte


Software-ul PEL Transfer


Acest software de aplicaţie permite:
y Configurarea PEL 100
y Verificarea conexiunilor înainte de începerea unei înregistrări
y Descărcarea la distanţă a măsurătorilor făcute de PEL 100
y Vizualizarea diferitelor rezultate ale măsurătorilor şi analizelor
Cu software-ul complet de exploatare DataView®, este posibilă şi elaborarea de
rapoarte certificate sau personalizate.
DataView® permite astfel să se genereze mai uşor rapoartele dvs. de consum
energetic.
Software-ul nostru PEL Transfer realizează o tratare matematică a campaniilor de
măsurări efectuate pentru putere şi defalcă automat toate pierderile detectate.


Senzori de curent compatibili cu PEL 100Modele

PEL102

PEL103

PEL104

PEL106

Afişaj

Fără

Cu afişaj digital triplu

Cu afişaj digital triplu

Cu afişaj digital cvadruplu

Tipuri de instalaţii

Monofazat, bifazat, trifazat cu sau fără conductor de nul şi multe alte configuraţii specifice

Monofazat, bifazat, trifazat cu sau fără conductor de nul şi multe alte configuraţii specifice

Monofazat, bifazat, trifazat cu sau fără conductor de nul şi multe alte configuraţii specifice

Monofazat, bifazat, trifazat cu sau fără conductor de nul şi multe alte configuraţii specifice

Număr de canale

3 intrări de tensiune, 3 intrări de curent (curent de nul calculat)

3 intrări de tensiune, 3 intrări de curent (curent de nul calculat)

3 intrări de tensiune, 3 intrări de curent (curent de nul calculat)

4 intrări de tensiune, 4 intrări de curent

Măsurători

       

Frecvenţa reţelei

C.c., 50 Hz, 60 Hz şi 400 Hz

C.c., 50 Hz, 60 Hz şi 400 Hz

C.c., 50 Hz, 60 Hz şi 400 Hz

C.c., 50 Hz, 60 Hz şi 400 Hz

Tensiune (game de măsurare/precizie maximă)

10,00 - 1.000 V c.a./c.c.

10,00 - 1.000 V c.a./c.c.

10,00 - 1.000 V c.a./c.c.

10,00 - 1.000 V c.a./c.c.

Curent (în funcţie de senzori)
(game de măsurare/precizie maximă)

5 mA c.a. - 10 kA c.a./50 mA c.c. la 1,4 kA c.c.

5 mA c.a. - 10 kA c.a./50 mA c.c. la 1,4 kA c.c.

5 mA c.a. - 10 kA c.a./50 mA c.c. la 1,4 kA c.c.

5 mA c.a. - 10 kA c.a./50 mA c.c. la 1,4 kA c.c.

Mărimi calculate

       

Divizoare

Până la 650.000 V/până la 25.000 A

Până la 650.000 V/până la 25.000 A

Până la 650.000 V/până la 25.000 A

Până la 650.000 V/până la 25.000 A

Putere

10 W - 10 GW/10 var - 10 Gvar/10 VA - 10 GVA

10 W - 10 GW/10 var - 10 Gvar/10 VA - 10 GVA

10 W - 10 GW/10 var - 10 Gvar/10 VA - 10 GVA

10 W - 10 GW/10 var - 10 Gvar/10 VA - 10 GVA

Energie

Până la 4 EWh/4 EVAh/4 Evarh (E=10-18)

Până la 4 EWh/4 EVAh/4 Evarh (E=10-18)

Până la 4 EWh/4 EVAh/4 Evarh (E=10-18)

Până la 4 EWh/4 EVAh/4 Evarh (E=10-18)

Fază

cosφ, tanΦ, PF

cosφ, tanΦ, PF

cosφ, tanΦ, PF

cosφ, tanΦ, PF

Armonice

THD

THD

THD

THD

Funcţii suplimentare

       

Ordinea fazelor

Da

Da

Da

Da

Min/Max

Da

Da

Da

Da

Fixare

Magnet

Magnet

Magnet

Agăţare (opţ.)

Înregistrare

       

Eşantionare/Fără achiziţie/Agregare

1 măsurare/s - între 1 min şi 60 min

1 măsurare/s - între 1 min şi 60 min

5 măsurări/s - între 1 min şi 60 min

5 măsurări/s - între 1 min şi 60 min

Memorie

Card SD, 8 GB (card SD-HC până la 32 GB)

Card SD, 8 GB (card SD-HC până la 32 GB)

Card SD, 8 GB (card SD-HC până la 32 GB)

Card SD, 8 GB (card SD-HC până la 32 GB)

Comunicaţii

Ethernet, Bluetooth şi USB

Ethernet, Bluetooth şi USB

Ethernet, Bluetooth, USB, WiFi şi GPRS

Ethernet, Bluetooth, USB, WiFi şi GPRS

Alimentare

110 V-250 V (+10%, -15%) la 50-60 Hz şi 400 Hz

   

Alimentare prin fază - 1.000 V c.a./c.c.

Siguranţă

IEC 61010 600V CAT IV şi 1000V CAT III

   

IEC 61010 1000 V CAT IV

Specificaţii mecanice

       

Dimensiuni

 

256 x 125 x 37 mm fără senzor

 

245 x 270 180 mm

Masă

900 g

950 g

900 g

<3400 g

Cutie

 

IP54

 

IP67

Nu exista accesorii compatibile cu acest produs