Camille Bauer SMARTCOLLECT Software de monitorizare, integrare si creare baze de date

Garantie 12 Luni

Camille Bauer logo

Software-ul de mare performanţă SMARTCOLLECT ENERGY a fost dezvoltat pentru aplicaţii în sectorul energetic şi industrial, dar şi pentru integratori. Acesta măsoară, stochează şi vizualizează orice date relevante de consum de curent, gaz, apă sau căldură. Software-ul furnizează transperenţă şi ajută în recunoaşterea rapidă a punctelor slabe. Optimizează consumul şi reduce costurile de energie.

SMARTCOLLECT software este format din următoarele componente:

• SMARTCOLLECT CLIENT

 Vizualizare grafică a datelor colectate, export via Excel, modul configurare.

• SMARTCOLLECT DATABASE

Bază de date SQL fără costuri pentru stocarea datelor colectate.

• SMARTCOLLECT SERVER

 Colectează datele de la sursele selectate şi le înregistrează direct în baza de date SQL.

 

PM10 - BASIC MODULE

Modulul de bază PM10 achizitionează date măsurate şi le stochează într-o bază de date SQL. Modulul oferă functionalităţi de bază pentru analiză date şi functii de bază de monitorizare energie  şi facilitează pregătirea unui raport.

Variantele SMARTCOLLECT client, the database and the server pot fi instlate pe un singur computer sau pe mai multe computere, separat. Interfaţa Modbus permite integrarea produselor Camille Bauer şi Gossen Metrawatt, dar şi instrumente de la alţi producători.

 

Variantele avansate de software sunt:

• SMARTCOLLECT QUALITY (PM20)

 Pentru analiză calitate energie electrică. Acest modul extinde funcţionalitătile de bază ale PM 10 cu capabilităţi de analiz catalitate energie electrică.  Fisierele PQDIF sunt importate, concertite şi scrise în baza de date. Datele măsurate pot fi raportate în conformitate cu EN 50160.

•  SMARTCOLLECT SCADA (PM30)

Pentru vizualizare date măsurate (SCADA); valorile măsurate pot fi inserate în grafice de background pentru vizualizare procese, scheme şi proceduri.  Imagini individuale, diagrame sau desene cu valori în timp real de măsurătoare, valori de limită pot fi integrate pentru extinderea vizualizării procesului.

 camille bauer smartcollect photo

Tabel tehnic comparativ SINEAX seria AM

Tabel tehnic comparativ SINEAX seria AM 2

Nu exista accesorii compatibile cu acest produs