Megger Autolaborator Transformer Test Van

megger logo

Autolaboratorul Megger Transformer Test Van este echipat cu un număr de instrumente pentru a putea estima direct in teren starea transformatoarelor de putere. Marele avantaj al soluţiei autolaboratorului comparativ cu utilizarea instrumentelor separate sau multifuncţionale constă in disponibilitatea imediată pentru a efectua măsurători, procesarea rapidă a rezultatelor ca şi eliberarea imediată a sitului de testare, la sfarşit. Toate cablurile sunt pe tamburi, pre-conectate la instrumente, iar prin comutarea automată nu mai sunt necesare multe căţărări pe scară. Rezultă o creştere a productivităţii, a siguranţei şi a confortului, mai ales dacă luăm in considerare spaţiul de lucru din laborator climatizat, gen birou

 test vans imag descriere

Un autolaborator integrat dedicat poate găzdui uşor toate metodele/instrumentele menţionate mai sus facilitând utilizarea lor într-un proces de lucru complet automat. Inima sistemului constă din comutatorul capabil să conecteze cablurile de test între diferitele aparate de măsură ca şi pentru selectarea diverselor configuraţii de lucru (diagrama de conexiuni în fig).

 

 • Teste de rutină ca şi pentru diagnoză avansată
 • Control şi raportare centralizată
 • Două seturi de cabluri (IT & JT) ce sunt partajate între instrumentele componente
 • Confi gurare automată a circuitelor de test ca şi a procesului de comutare
 • Operare sigură, ghidarea operatorului în timpul testelor
 • Utilizarea uşoară a instrumentelor, chiar şi în mod portabil, ca unităţi individuale

 transformer test van diagrama

Secventa de conectare

1 – Impămantarea

2 - Referinţă tensiune de pas (ţăruş)

3 - Caseta de securitate externă

4 - Conectarea cablurilor de test

5 - Alimentarea generală

 

Configuraţie de bază (standard)

 • Calculator central cu touch screen
 • Unitate de control
 • Rezistenţa infăşurărilor CC / test de continuitate in sarcină comutator cu ploturi
 • Verifi carea raportului de transformare şi a grupului vectorial
 • Rezistenţa de izolaţie
 • Capacitate şi factor de putere / factor de disipaţie (şi curent de excitaţie) pt. transformatoare şi treceri
 • Posibilităţi de extindere opţionale
 • Impedanţă de scurtcircuit
 • Pierdere de putere in condiţii fără sarcină şi in scurt
 • Analiza răspunsului in frecvenţă
 • Estimarea umidităţii din celuloză cu tehnica DFR
 • Teste de rigiditate la tensiuni ridicate de pană la 100 kV CA 50 Hz şi 70 kV CC
 • Test de străpungere a uleiului

 

VIDEO PREZENTARE

Măsurătorile se efectuează cu două seturi de cabluri de test (pentru măsurători de IT sau JT).

Cand se conectează la obiectul de test unul din seturile de cabluri, prin softul sistemului se poate selecta (alimenta) unul din instrumentele adecvate.

Ulterior controlul acelui instrument este preluat de PowerDB - platforma de baze de date dedicată. După incheierea fi ecărei măsurători, rezultatele sunt transferate automat in raportul de test. PowerDB permite accesul de la distanţă, raportarea şi compararea datelor cu cele din măsurători anterioare şi estimarea unor tendinţe privind evoluţia transformatorului in timp.

Multiplele teste efectuate in teren au dovedit că acurateţea măsurătorilor rămane conformă cu specifi caţiile instrumentelor individuale. Selecţia automată a instrumentelor şi comutarea prin toate metodele şi confi guraţiile de test necesare conduc la o scădere substanţială a timpului de lucru necesar şi ajută la prevenirea accidentelor.

 

transformer test van fisa tehnica

Nu exista accesorii compatibile cu acest produs