Megger CENTRIX 2.0 autolaborator pentru incercare, diagnoza si localizarea defectelor in cabluri de energie electrica - indisponibil

megger logo

Centrix 2.0 este cel mai modern şi puternic autolaborator utilizat în plan mondial pentru localizarea rapidă şi uşoară a defectelor, cu un stres minim pentru cabluri, cu teniuni de şoc până la 33 kV.

Echipat cu cea mai nouă generație de echipamente de diagnosticare a cablurilor în combinaţie cu sistemul puternic de testare VLF, Centrix 2.0 permite încercarea cablurilor în conformitate standardele actuale ca şi efectuarea diagnozei bazate pe analiza descărcărilor parţiale.

 

 centrix 2.0 imag descriere

Centrix 2.0 este operat prin intermediului unui Touch-Screen sau cu un JogDial. Touch-Screen sau cu JogDial-ul, simplifică considerabil operarea şi permite o localizare mai rapidă a defectelor – chiar şi pentru operatorii cu mai puţină experienţă.

Un calculator performant cu un Touch-Screen de 21,5“ ca şi un sistem integrat de recuperare cu harddisc pentru memorarea separată a datelor şi a programului de lucru, asigură o operare sigură şi stabilă a sistemului pe întreaga durată de viaţă a acestuia.

Sistemul de operare bazat pe Linux® nu necesită lucrări de întreţinere. Fără viruşi, nu are nevoie de defragmentări, nu investim în programe antivirus costisitoare şi toate acestea gratis şi fără licenţe. Este o separare strictă între operarea echipamentului, aplicaţiile Office ca şi a sistemului GIS, pentru o stabilitate optimă a sistemului. Pe un monitor opţional suplimentar se pot afi şa aplicaţiile Offi ce, softul cu baza de date sau softul de cartare geografică.

 centrix 2.0 imagine interior

Caracteristici generale:

  • Operare intuitivă easyGO® cu Touch-Screen
  • Alimentarea sistemului de măsură cu baterii Li-Ion
  • Cel mai ridicat standard de securitate cu tehnologie SafeDischarge
  • Comanda de la distanţă a celor mai importante funcţii ale sistemului
  • Diagnoza cablului cu tehnologie 50 Hz Slope
  • Recunoaşterea descărcărilor de pe faze la încercarea trifazată

 

Centrix 2.0 este disponibil în variante de echipare mono sau tri-fazată.

*Acest produs se configureaza!

 

VIDEO 1

VIDEO 2

 

 

CENTRIX CITY

Your choice for convenient, fully automated
user guidance and assistanceCOMPACT CITY

Your choice for full flexibility
with detachable control units


General    
Operating concept Fully integrated Centrix control unit for all operation modes inclusive MeggerBook Cable Dual system operation with detachable control units: Teleflex SX for fault location, laptop for VLF testing, diagnostics and MeggerBook Cable
Application:
Single phased system for small vans < 3.5 t
Fault Location
VLF Testing
tanDelta & PD Diagnostics
Operating system and software    
Display 21.5" Multitouch 1920 x 1080 Full HD TFX SX Reflectometer: 10.4" Touch 1024 x 768
Notebook: 15.6" 1366 x 768
Operation with 4 choosable inputs
(touch display, JogDial, keyboard and mouse)
Multi touchscreen, JogDial, keyboard, mouse Touchscreen, JogDial, keyboard, mouse
Operating system Linux TFX SX Reflectometer: Linux
Notebook: Windows 7 or higher
Memory 8 GB RAM 2 GB RAM
TDR measurement 3-phase (optional) 2-phase (with detachable Teleflex SX)
Workflow oriented GUI
Remote operation -

Unique features of this system:

Special features    
5 test voltages
(DC, VLF Sin, VLF CR, DAC, Rectangular)
3 excitation voltages for PD diagnostics
50 Hz / 60 Hz Slope, DAC, VLF Sinus
VLF testing up to 20 km cable with 0.1 Hz
(5.5 µF @ 36 kVrms)
Van integrated PD coupler up to 62 kV sin / 60 kV CR
Insulation test up to 5 kV
DC testing up to 45 kV
HV prelocation with inductive filter
Reflectometer with 400 MHz sampling rate
Arc reflection measurement with 15 traces per shot
Fully integraded power burner up to 750 mA
Sheath fault location up to 20 kV DC
Emergency control with notebook
Li-Ion battery power supply

1

PRELOCALIZARE

Defectele cu rezistenţă mică, întreruperile ca şi capătul deschis al cablului sunt determinate cu refl ectometrul (Teleflex®) integrat în sistem

1.1

Teleflex® VX

cel mai puternic refl ectometru

existent pe plan mondial

La utilizarea metodelor de refl exie se utilizează algoritmi inteligenţi care setează parametrii şi care permit:

■ setarea automată a domeniului de măsură,

■ reglarea automată a amplificării,

■ măsurarea automată a capătului cablului,

■ măsurarea automată a poziţiei defectului.

1.2

IFL

Modul IFL este destinat pentru localizarea defectelor intermitente. Prin intermediul unei curbe anvelopă se pot recunoaşte uşor chiar şi cele mai mici modificări în curba impedanţei

1.3

ICE / Decay

Desfăşurarea măsurătorii se face automat şi pentru metodele deja clasice de cuplare în curent (ICE) sau de cuplare în tensiune (Decay).

1.4

ProRange

Cu ProRange amplificarea este controlată automat proporţional cu distanţa. Manşoanele ca şi defectele îndepărtate precum şi capătul cablului vor fi recunoscute mai uşor. Mai ales la cablurile cu atenuare ridicată (cabluri lungi, cabluri izolate cu hârtie dar umede, conexiuni încrucişate) această funcţie nouă îşi arată punctul său forte

1.5

ARM® -Plus / Decay-Plus

Metoda cu undă de şoc dublă. Metoda brevetată cu undă de şoc dublă a fost dezvoltată special pentru domeniile de tensiune ridicată şi pentru cablurile lungi. Mai întâi are loc aprinderea unui arc electric generat la locul de defect de o tensiune ridicată.

Durata arcului rezultat este extinsă apoi în timp cu o a doua descărcare produsă de o sursă de undă de şoc de 4 kV.

Arcul este stabilizat în mod optim, fi ind posibilă efectuarea unei prelocalizări cu succes în orice moment, chiar şi în condiţii difi cile (manşoane cu ulei, umiditate în manşoane, cabluri lungi).

Pentru ARM® -Plus:

      impuls „fără defect“ 350 V sau 1,5 kV

      impuls „cu defect“ de până la 32 kV, plus 4 kV

Pentru Decay-Plus:

      impuls „fără defect“ 1,5 kV

      impuls „cu defect“ de până la 80 kV, plus 4 Kv

1.6

Ardere ARM®-Live

Prin metoda de ardere ARM®-Live se poate observa în timp real formarea arcului de ardere la locul de defect utilizând metoda măsurării reflective. Această metodă este extrem de utilă mai ales pentru defectele difi cile sau manşoanele izolate cu ulei

1.7

ARM®-Multishot

 

Tehnologia ARM®-Multishot permite utilizarea a până la 15 imagini cu defect pentru un impuls de undă de şoc. Analiza automată vine în sprijinul utilizatorului şi indică imediat cel mai bun rezultat – o funcţie extrem de utilă, mai ales pentru localizarea defectelor din cablurile umede sau în manşoanele izolate cu ulei

2

ÎNCERCAREA ŞI LOCALIZAREA DEFECTELOR DE MANTA

2.1

Încercarea mantalei

Încercarea mantalei cablurilor de medie şi înaltă tensiune izolate cu materiale plastice se poate face cu tensiuni de până la 20 kV

2.2

Prelocalizarea defectelor

Cu o tensiune de ieşire de 10 kV, o tehnogie de măsură extrem de exactă şi o secvenţă de măsură complet automatizată, localizarea defectelor cu rezistenţă mare de pe cablurile lungi (de ex. Off - shore) nu implică probleme.

Caracteristici deosebite:

■ Tehnologie de prelocalizare Bi-polară pentru eliminarea efectului termoelectric al tensiunii de offset şi a efectelor galvanice (manşoane umede)

■ Independentă de rezistenţa ecranului sau a conductoarelor ca şi de cea a cablurilor auxiliare sau a clemelor de conexiune

■ Generarea unei audio-frecvenţe pentru localizarea traseului 8,44 kHz, 15 W (opţional)

2.3

Localizare exactă

Centrix 2.0 generează la locul de defect cu patru niveluri de tensiune de la 5 la 20 kV un gradient de tensiune nepericulos, care cu ajutorul ţăruşilor de pământ şi a receptorului de tensiune de pas ESG NT permite o localitzare rapidă şi exactă

2.4

Localizarea exactă acustică

Defectele cu rezistenţă mare ca şi cele intermitente se localizează exact cu undă de şoc cu receptorul Digiphone Plus. Cu domenii de tensiune reglabile în domeniile de 4, 8, 16 şi 32 kV sunt acoperite toate necesităţile pentru cablurile din reţelele de joasă şi medie tensiune. Opţional, este disponibil şi un domeniu suplimentar de 2 kV, acţionat cu tiristor şi silenţios din punct de vedere al operării

2.5

Localizarea traseelor

Generatorul de audiofrecvenţă Ferrolux® de putere integrat, controlat de sistem, este utilizat pentru localizarea traseelor ca şi pentru localizarea exactă a unora dintre defectele de manta de pe cablu.

Generatorul de audiofrecvenţă are o putere de ieşire de 200 W oferind şi metoda brevetată de localizare SignalSelect® ca şi posibilitatea utilizării pentru localizarea defectelor prin metoda tensiunii de pas capacitive

3

ÎNCERCAREA ŞI DIAGNOZA CABLURILOR

3.1

Încercarea izolaţiei

Măsurarea automată a rezistenţei de izolaţie şi a capacităţii specimenului cu o tensiune de până la 1.000 V

3.2

Încercare cu CC

Încercarea cu CC se face cu tensiuni de până la 40 kV sau opţional de până la 80 kV

3.3

Încercarea VLF conform DIN VDE 0276

Tehnologia brevetată a puternicii truse de încercare cu VLF permite abordarea unor cabluri cu o capacitate mare. În acest fel chiar şi pentru cablurile lungi cele trei faze se pot testa simultan fără a reduce frecvenţa de încercare. Aceasta permite

reducerea timpului de încercare cu minim două ore.

Alternativ este disponibilă şi trusa VLF Sinus:

pentzru încercare şi ca sursă de tensiune pentru sistemul opţional de diagnoză cu tandelta (pentru estimarea stării de îmbătrânire a cablurilor MSP).

Recunoaşterea fazei cu străpungere la încercarea trifazată.

Prin măsurători simultane pe toate cele trei faze se poate recunoaşte imediat pe care dintre faze a avut loc străpungerea. În acest fel se economiseşte timp şi se protejează cablul

3.4

Diagnoza descărcărilor parţiale

Noua tehnologie cu rampă de 50 Hz permite diagnoza cu descărcări parţiale la punerea în funcţiune a cablurilor. Diagnoza PD are loc pe panta de coborâre a tensiunii de încercare. Schimbarea rapidă de polaritate are loc similar cu

forma de undă tipică a undei de reţea de 50 Hz Prin încărcarea specimenului în frecvenţă-putere, parametrii măsuraţi precum tensiunea de iniţiere PD, frecvenţa ca şi nivelul sunt direct comparabili cu cei ce se produc la frecvenţa de 50 Hz de reţea

4

ALIMENTAREA

Generator sincron 7 kVA

Vehicul adecvat ce necesită priză de putere.

Travel-Power

Generator electronic 5KVA.

Battery-Power

Alimentarea sistemului de măsură cu energie de la un set de baterii Litiu-Ion, electronică pentru încărcare staţionară şi unitate de afi şare a acesteia.

5

SECURITATEA

Rezistenţa buclei: pământ de lucru faţă de cel al staţiei; nul faţă de pământul staţiei

Tensiune de pas: Pământ faţă de şasiu

Gradienţi de tensiune rapizi

Comutator închidere uşi

Cheie de blocare de securitate

Buton de avarie intern/extern (EN 50191) Separarea pământului de lucru de cel de protecţie în combinaţie cu un transformator de separaţie asigură condiţii optime de legare la pământ.

5.1

Tehnologie SafeDischarge

O caracteristică unică este nivelul ridicat de securitate,

prin descărcarea controlată forţată a tuturor componentelor sistemului la o oprire de urgenţă sau la căderea alimentării. În acest fel, energia acumulată în sistem nu mai este prezentă

sau transmisă în cablu.

5.2

Comanda de la distanţă

Cele mai importante funcţii pot fi acţionate de la distanţă. De exemplu poate fi declanşată la nevoie oprirea de urgenţă a sistemului. Pentru a reduce stresarea cablului cu impulsurile de undă de şoc, generatorul poate fi oprit în acest fel în

orice moment

Nu exista accesorii compatibile cu acest produs