Megger MVCT Analizor pentru transformatoare de tensiune şi de curent

Garantie 24 Luni

megger logo

Caracteristici generale:

  • Capacitate de a testa atât VT-uri (transformatoare de tensiune) cât şi CT-uri (transformatoare de curent)
  • Uşurinţă în utilizare; planuri de test automate generate prin acţionarea unui singur buton
  • Cea mai scurtă durată de test existentă pe piaţă, printr-o metodă brevetată de testare simultană a ploturilor
  • Cel mai mic şi mai uşor instrument de pe piaţă
  • Puncte de inflexiune pentru CT-uri până la 30 kV
  • Teste CT grupate, inclusiv demagnetizare, puncta de infl exiune, raport, curbe de saturaţie, rezistenţa înfăşurărilor, polaritate şi deviaţie de fază (pe toate ploturile CT-urilor multi-raport)
  • Teste VT inclusiv demagnetizare, raport, rezistenţa înfăşurărilor, polaritate şi defazaj
  • Efectuează teste de stres secundar
  • Sistem de test integrat a izolaţiei cu 1 kVcc

 

Descriere:

Trusa de test Megger MVCT este o unitate portabilă ușoară, robustă, capabilă să testeze atât CT-uri, cât și VT-uri. Cu o greutate mai mica de 10 kg, MVCT este o unitate extrem de portabilă care oferă precizie în teste. Capabilă să efectueze teste de saturație, raport, polaritate, rezistența înfăşurării, și teste de izolație pe CT-uri, MVCT poate fi de asemenea utilizată pentru testarea VT-urilor de clasă de protecție.

MVCT furnizează o tensiune variabilă controlată de un microprocessor și o ieșire de curent, împreună cu instrumente de precizie pentru testarea automată a CT și VT-urilor mono- și multi-raport. MVCT face testarea CT mai ușoară. Se va conecta direct la CT-urile cu mai multe

rapoarte și va efectua toate testele - saturație, raport și polaritate, rezistență a înfășurării și izolației - pe toate ploturile prin apăsarea unui buton și fără schimbarea cordoanelor. Acest lucru reduce considerabil timpul de test. MVCT poate fi controlat prin ecranul tactil TFT mare, color, de înaltă rezoluție, care poate fi citit în lumină solară directă. Această interfață permite utilizatorului să efectueze testarea manual și automat, rapid și ușor, utilizând ecranul de testare manual sau folosind rutine de test pre-defi nite. Ecranul color mare permite, deasemenea, operatorului să citească cu ușurință toate datele pertinente în timp ce se efectuează testul și oferă posibilitatea de a vizualiza rezultatele după terminarea acestuia. Unitatea poate fi , de

asemenea, confi gurată pentru a fi livrată fără afi șaj și prin urmare să fi e controlată printr-un laptop care utilizează PowerDB™ sau cu interfaţa Smart Touch View Interface™ (STVI) produsă de Megger.

Atât CT-urile, cât și VT-urile pot fi testate în confi gurația de pe echipa-mentul unde sunt instalate, cum ar fi cele montate pe transformatoare, întreruptoare cu ulei sau comutatoare. Este necesar ca echipamentul să fi e complet izolat faţă de sistemul electric.

 

CARACTERISTICI ŞI AVANTAJE

Conectarea directă la CT-uri multi-raport - MVCT se va conecta direct la toate ploturile de pe CT-uri cu mai multe rapoarte pentru a elimina modifi cările cordoanelor de test necesare pentru a testa toate rapoartele infăşurărilor interioare ale CT, curbele de saturație și punctele de infl exiune. MVCT va testa toate ploturile programate prin apăsarea unui singur buton.

Ecran tactil TFT LCD, color, cu înaltă rezoluție, care poate fi citit în lumina solară - Ecranele de meniu și butoanele funcțiilor ecranului tactil sunt disponibile pentru a selecta rapid

și ușor funcția de test dorită. Rezultatele testelor pot fi memorate în unitate pentru a le descărca pe un stick de memorie, pentru a transfera sau tipări rapoartele de test.

Saturația CT, raportul și polaritatea, rezistența înfășurării și testarea automată a izolației - ieșirea controlată de microprocesor automatizează complet testarea CT-ului. În acest fel testul se simplifi că şi i se reduce durata. Testarea automată se realizează direct pe MVCT sau prin PowerDB™ Lite.

Raport şi polaritate VT, rezistența înfășurării secundare

și testarea izolației - MVCT oferă o testare completă a VT-urilor. MVCT simplifi că testarea VT și reduce durata acestuia.

Demagnetizarea CT - În timpul funcționării normale sau a verifi cărilor de rutină cu CC a rezistenţei înfăşurărilor, este posibil ca un CT să se magnetizeze. MVCT include o funcție automată de demagnetizare a CT, care permite determinarea punctului exact de inflexiune și a rapoartelor de transformare, oferind astfel rezultate de test stabile și repetabile, reducând durata testelor.

Test de izolație - MVCT include un sistem de măsurare a izolației de 500/1000 V pentru a verifi ca înfășurarea secundară a VT și CT ca și cablarea secundară. Acest lucru vă asigură că izolația din secundar nu s-a degradat și va continua să-și îndeplinească funcția în timpul unor defecțiuni cu curent ridicat.

Măsurare concomitentă - Sistemul MVCT poate asigura măsurarea concomitentă a tensiunilor la toate ploturile în timpul saturației CT și la măsurarea raportului și polarității. Acest lucru

permite sistemului MVCT să calculeze punctele de infl exiune și rapoartele tuturor înfășurărilor în același timp, eliminând astfel necesitatea efectuării mai multor teste pe CT. Acest lucru va reduce drastic timpul de test. Toate testele sunt efectuate în conformitate cu ghidul de test IEEE C57.13.1.

Raport cu rezultatele testului - MVCT permite memorarea fi șierelor complete de test într-un format ușor de utilizat și versatil, care permite încărcarea în PowerDB™ Lite sau tipărirea rezultatelor testelor utilizând imprimanta externă, opțională. Aceste posibilităţi oferă o modalitate simplă, completă și ușoară de a memora peste 1000 de rezultate de test și de curbe de saturație. Toate rezultatele testelor pot fi catalogate și memorate în MVCT.

 

CARACTERISTICI TEHNICE

Test automat conform ANSI C57.13; IEC 60044-1; IEC 60044-6; sau IEC 61869-2 pe CT-uri pentru relee/clasă de protecţie, şi IEC 61869-3 pe transformatoare de tensiune inductive

Imunitate excelentă la zgomot faţă de liniile de tensiune energizate din staţii

Măsurarea raportului CT şi a fazei cu considerarea sarcinii nominale şi a celei conectate

• Curenţi primari de la 1% la 200% din valoarea nominală

• Sarcini diverse de 1/8, ¼, ½, şi totală

Acurateţe raport de ±0,05%

Măsurarea rezistenţei înfăşurărilor CT & VT

Demagnetizarea automată a CT după test

Rutină de demagnetizare decuplată care poate fi efectuată în orice moment.

Durată redusă a testului cu măsurarea concomitentă a CT-urilor multi-raport

Mic şi uşor ( < 9,07kg )

Nivel ridicat de securitate utilizând metode de CC de joasă tensiune

Interfaţă pentru control de la distanţă

Planuri de test uşor confi gurabile

Rapoarte personalizabile

Tensiuni pentru punctul de inflexiune de până la 30 kV

 

*Acest echipament se configureaza!

 

 

 

 

 

 

Accesorii incluse în setul de cordoane de test standard

90001-165

Geanta pentru accesorii (1 buc.)

1009-322

Set cordoane primar (1 set.)

Cordoane de test ( X1, X2, X3, X4, X5 )

6,096 m

1009-515

Set cordoane secundar (1 set.)

Cordoane de test H1, H2 12,18 m

2003-724

Cablu de legare la pământ (1 buc.)

Verde cu galben, cu un cleşte de conectare

de mari dimensiuni cca. 6,6 m

90004-427

Cleşte crocodil (5 buc.)

684004

Adaptor cablu/papuc (mic, 5 buc.)

684003

Adaptor cablu/papuc (mic, 5 buc.)

90004-599

Jack de test banană cu înfi letare (5 buc.)

83726

Stick de memorie USB (1 buc.)

640266

Cleşte de test de mari dimensiuni (1 buc.)

Roşu, deschidere 40 mm

640267

Cleşte de test de mari dimensiuni (1 buc.)

Negru, deschidere 40 mm

MVCT - Analizor pentru transformatoare de tensiune şi de current

Alimentare

100…265 V, 50 / 60 Hz, 10 A max

Ieşiri

Tensiune de ieşire

0 … 300 Vca

0 … 300 Vcc

Curent de ieşire

0 … 1 A eff

Putere de ieşire

300 VA

Intrări

Domenii

0 … 2/10/50/300 V

Rezoluţie

0,0001 V

Acurateţe

±0,02% din citire şi

± 0,02% din domeniu tipic

±0,05% din citire şi

±0,05% din domeniu maxim

Măsurători de curent

Domeniu

0 la 1,0 A

Rezoluţie

0,0001 A

Acurateţe

±0,08% din citire ±0,08% din dom. tipic

±0,2% din citire ±0,2% din dom. Maxim

TESTARE TRANSFORMATOARE DE CURENT – CT

Raport transformare

Opţiuni dom. standard

Acurateţe

0,8 la 2000

±0,02% tipic ±0,05% maxim.

2000 la 5000

±0,03% tipic ±0,1% maxim

5000 la 20000

±0,05% tipic ±0,2% maxim

Unghi fază

Domeniu

0 la 360 grade

Rezoluţie

1 min

Acurateţe

± 3 min tipic ±6 maxim

Măsurarea rezistenţei înfăşurărilor

Curent de test

0,2 A CC, 0,5 A CC

Domeniu mǎsurǎ

0.01Ω…9,9Ω

Acurateţe

(la 20° C): ±1% ±2 digiţi (0 la 10 Ω)

Test izolaţie

Tensiune de test

1000 V CC, 500 V CC

Domeniu măsură

20 GΩ

Curent scurtcircuit

1,5 mA nominal

Curent de test în sarcină

1 mA la valorile minime de acceptare a izolaţiei

(conf BS7671, HD384 şi IEC364)

Acurateţe

1000V: ±3% ±2 digiţi ±0,2% pe GΩ

500V: ±3% ±2 digiţi ±0,4% pe GΩ

Interfeţe de comunicaţie

Ethernet, USB

 

Dimensiuni

36 x 19,3 x 30,5 cm / 9,07 kg

 

OPŢIUNEA TEST TRANSFORMATOARE DE TENSIUNE (VT)

Ieşiri

Tensiune de ieşire

0…300Vca

Curent de ieşire

0…1Aeff

Putere de ieşire

300VA

Raport transformare

Nivel tensiune

Acuratețe

1 la 350

0,6 kV la 35 kV

±0,03% tipic ±0,2%maxim

350 la 1100

35 kV la 110 kV

±0,05% tipic ±0,3%maxim

1100 la 2450

110 kV la 245 kV

±0,05% tipic ±0.5%maxim

Unghiul de fază

   

1 la 350

0,6 kV la 35 kV

±3 min tipic ±6 min maxim

350 la 1100

35 kV la 110 kV

±3 min tipic ±6 min maxim

1100 la 2450

110 kV la 245 kV

±3 min tipic ±6 min maxim

Măsurarea rezistenţei înfăşurărilor

Rezoluţie

1 mΩ

Acurateţe garantată

(la 20° C) ±0,5% + 1mΩ

Test izolaţie

Tensiune de test

1000 V CC, 500 V CC

Domeniu de măsură

20 GΩ

Curent de scurtcircuit

1,5mA nominal

Curent de test în sarcină

1 mA la valoarile minime de

acceptare a izolaţiei (conf BS7671, HD 384 şi IEC 364)

Acurateţe

1000V: ±3% ±2 digiţi ±0,2%

pe GΩ

500V: ±3% ±2 digiţi ±0,4%

pe GΩ

OPŢIUNEA TEST RELEE

Ieşiri

Toate ieşirile sunt independente de modifi cările bruşte ale tensiunii şi frecvenţei de alimentare.

Aceasta asigură ieşiri stabile care nu sunt afectate de modifi cările bruşte ale sursei de alimentare. Toate ieşirile sunt reglate astfel încât

modifi cări ale impedanţei sarcinii să nu afecteze performanţele ieşirii

Curent de ieşire

1 Amper 15 VA 15,0 V rms continuu

Max V /

ciclu de lucru

4 amperi 200 VA (282 vârf )

50,0 V rms continuu

15 amperi 200 VA (282 vârf )

13,4 V rms continuu

30 amperi 200 VA (282 vârf )

6,67 V rms continuu

75 amperi 300 VA (424 vârf )

5,00 V rms 90 cicluri

CC 200 Waţi

Ieşire de

tensiune CA

Ieşirile au următoarele domenii nominale:

Tensiune de ieşire putere max I

30 volţi 150 VA 5 amperi

150 volţi 150 VA (modul Power V)

300 volţi 150 VA 0,5 amperi

DC 150 waţi

Ciclu de lucru: Continuu

Amplitudine tensiune CA

Acurateţe

±0,05% din citire + 0,02% din domeniu tipic,

±0,15% din citire + 0,05% din domeniu maxim

Rezoluţie

0.01

Măsurători

CA rms

Domenii

30, 150, 300 V

Amplitudine curent CA

Acurateţe

±0,05% din citire + 0,02% din domeniu tipic,

±0,15% din citire + 0,05% din domeniu maxim

Rezoluţie

0,001/0,01

Măsurători

CA rms

Domenii

30, 60 A

Amplitudine tensiune CC

Acurateţe

0,1% din domeniu tipic,

0,25% din domeniu maxim

Rezoluţie

0,01

Măsurători

RMS

Domenii

30, 150, 300 V

Amplitudine curent CC

Acurateţe

±0,05 % din citire + 0,02 % din domeniu tipic,

±0,15 % din citire + 0,05 % din domeniu maxim

Rezoluţie

0,001/0,01

Măsurători

RMS

Domenii

30A

Nu exista accesorii compatibile cu acest produs