Megger TRAX 280 Sistem de testare transformatoare si statii cu iesire de 800 A CA

Garantie 24 Luni
  •  

megger logo

TRAX este un sistem unic pentru testarea transformatoarelor de putere, de distribuţie şi transformatoarelor de măsură, ca şi pentru o mare varietate de alte componente ale staţiilor. Furnizând până la 800 A (TRAX 280) şi 2200 V (2000 A şi 12 kV cu accesorii) într-un domeniu de frecvenţă reglabil de la 5 Hz (1 Hz cu unitatea tan delta) la 500 Hz, TRAX poate fi operat direct prin intermediul touch-screen-ului intern sau cu un calculator extern cu browser web. Pot fi generate şi măsurate cu o precizie ridicată o gamă largă de valori ale tensiunilor sau curenţilor furnizaţi, permiţând ca TRAX să fi e utilizat pentru un domeniu larg de aplicaţii precum raportul de transformare, curentul de excitaţie, rezistenţa înfăşurărilor şi de contact, impedanţa, tan delta/factorul de putere ca şi multe teste primare pentru aparate electrice de JT, MT şi IT incluzând dar nefiind limitate la:

  • Transformatoare de putere & distribuţie
  • Transformatoare de măsură
  • Treceri izolatoare
  • Întreruptoare de JT, MT şi IT
  • Câmpuri de bare
  • Relee de protecţie
  • Sisteme de împământare

 
trax megger imagine descriptiva

 


 

▪ Nu mai sunt necesare mai multe teste

▪ Interfaţă prietenoasă, foarte uşor de lucrat cu trusa

▪ Sistem portabil şi compact

 

TRAX nu reprezintă doar un alt instrument multifuncţional de test, ci reprezintă  alăturare de mai multe instrumente inteligente într-o singură unitate. Software-ul include multe aplicaţii, astfel că o gamă mare de teste rulează rapid şi uşor.

TRAX reprezintă o soluţie multifuncţională de testare a transformatoarelor. Are în plus cȃteva teste specifice substaţiilor şi astfel înlocuieşte mai multe tipuri de instrumente.

 


VIDEO TRAX Update Webinar

Caracteristici generale:

 

Măsurare rezistenţă înfăşurări şi testare comutatoare de ploturi
–       100 A/50 V
–       demagnetizare
–       control comutatoare de ploturi
–       măsurare rezistenţă dinamică

Măsurare raport transformare - HV (ieşire 250 V şi 2200 V)

Modul pentru măsurare în sistem 3-faze / 6-înfăşurări (optional TSX 300 sau TSX 303)

Măsurare tangentă delta la 12 kV şi testare capacitate (optional TDX 120)
–       Individual temperature correction (ITC)
–       Automatic voltage dependence detection (VDD)

Testare CT şi VT (transformatoare de curent si de tensiune)

Analizor întreruptoare (trifazic)
–       contacte principale şi contacte rezistor
–       măsurare automată tensiune baterie şi curent bobină
–       deplasare

LV circuit-breaker timing
Testare relee
Cronometru
Măsurare unghi de fază
Testare impedanţă ground
Wattmetru 4 canale
Osciloscop

 trax photo customer

trax megger imag transformatoare


 

Testare primară

Sistemul TRAX vine cu aplicații pentru testarea cu injecție primară a releelor de protecție și a întreruptoarelor. Posibilităţile sale permit de asemenea măsurarea raportului de transformare pentru transformatoarele de curent ca și utilizarea în alte aplicații care necesită curenți mari, variabili. TRAX generează un curent de ieșire până la 800 A (TRAX 280) şi chiar şi până la 2000 A cu accesoriul suplimentar TCX 200.

Fazmetru

Pentru măsurători în sistemele electrice de alimentare TRAX include şi un fazmetru. Acesta afi șează unghiul de fază, tensiunea, curentul, frecvența și temporizarea. Unghiul de defazaj este calculat din relația dintre două semnale de putere, care pot fi curentul, tensiunea sau orice altă combinație.

Testarea impedanţei liniei

TRAX oferă cu pachetul de aplicaţii impedanţa liniei măsurători ale impedanţei liniei şi calcularea factorilor K pentru calculul exact al confi guraţiei releelor de distanţă. Pentru o conectare sigură şi de încredere, în timpul măsurătorilor impedanţei liniei se utilizează un set special constând dintr-un eclator şi o casetă de securitate.

Testarea întreruptoarelor

În pachetul soft staţie sunt incluse funcţii pentru a face verifi cări funcţionale rapide ale întreruptoarelor de IT. Testarea timpilor principali pe trei faze cu un întreruptor pe fază şi cu deasemenea timpii rezistenţelor pre-inserţie. Rezistenţa de contact la curentul recomandat standard sau mai mare.

Reclosere şi întreruptoare de JT

Utilizând sursa de curent mare (până la 800 A) se poate face cu aplicaţia încorporată testarea recloserelor şi întreruptoarelor mini curent (de ex. MCCB) .

Transformatoare de curent

TRAX efectuează cele mai multe teste electrice pentru transformatoare de curent, cum ar fi excitația (saturație, punctul de infl exiune), raport, polaritate, sarcină, rezistență înfășurare, demagnetizare și rigiditate. De asemenea, este posibil să se testeze transformatoare de curent speciale cum ar fi Rogowski și CT de mică putere.

Curbele de excitaţie (saturație) pot fi măsurate până la 2200 V. Tensiunea punctului de infl exiune și curentul se calculează conform standardelor internaționale.

Măsurarea raportului de transformare se face cu un curent de test de până la 800 A (2000 A cu accesoriul CSX). Raportul mai poate fi măsurat și prin compararea tensiunii, aplicând tensiunea de test în secundar.

Transformatoare de tensiune

TRAX efectuează cele mai multe teste pentru transformatoarele de tensiune, cum ar fi raportul, polaritatea și rigiditatea. O situaţie problematică specifi că apare la testarea transformatoarelor de tensiune atunci când este difi cil de măsurat tensiunea secundară din cauza interferențelor electricedin stație. Soluția TRAX la această problemă este de a face măsurătoarea la o frecvență diferită de frecvența de alimentare și de a folosi tehnici de fi ltrare avansate pentru a elimina contribuţia zgomotului.

Cu o tensiune de ieșire de până la 2200 V CA, TRAX testează cu uşurinţă raportul, polaritatea și sarcina.

Injectarea de tensiune în circuitul primar permite măsurători de raport și unghi de fază între circuitul primar și cel secundar. Orice eroare de polaritate este detectată uşor şi se poate verifca polaritatea corectă a transformatorului. Sarcina este masurată prin injectarea de tensiune în circuitul secundar și

prin măsurarea tensiunii, curentului și fazei.

Măsurători Tan delta / factor de putere

Pentru măsurarea tan delta/factorului de putere al unui transformator sau al altui echipament de înaltă tensiune, TRAX utilizează accesoriul opţional TDX. TRAX devine astfel o trusă de test automată

cu 12 kV a tan delta/factorului de putere pentru stabilirea stării izolaţiei electrice a aparaturii de înaltă tensiune precum transformatoarele, trecerile, întreruptoarele, cablurile, descărcătoarele ca şi maşinile rotative.

Adiţional la efectuarea testelor de izolaţie, TRAX/TDX poate măsura curentul de excitaţie al  înfăşurărilor transformatorului şi să efectueze teste automate de tip-up ca şi măsurători cu IT a

raportului cu un condensator de măsură opţional.

Generatorul de mare putere îşi produce propriul semnal de măsură independent de calitatea frecvenţei de alimentare, în timp ce hardwarul utilizează cea mai nouă tehnologie pentru fi ltrarea semnalelor măsurate. Ca rezultat, TRAX produce rezultate sigure şi citiri stabile în cel mai scurt timp şi cu cea mai mare acurateţe, chiar în staţii cu interferenţe mari.

Rejectarea interferenţelor mari plus circuitele performante de achiziţie a semnalului fac faţă de exemplu unui curent interferenţial de până la 15 mA sau unui raport semnalzgomot de până la1:20. Aceasta duce la rezultate extrem de precise şi la măsurători corecte chiar şi în cele mai dure condiţii.

Un domeniu larg de frecvenţă de 1–500 Hz îi permite lui TRAX să efectueze o măsurătoare documentată mai bine, furnizând informaţii importante despre starea izolaţiei, a dependenţei de temperatură, etc. Totodată extinde şi domeniul de măsură pentru capacităţi. Ca exemplu, TRAX poate măsura specimene cu o capacitate de până la 1600 nF la 2 kV şi 15 Hz.

Corecţia individuală a temperaturii (ITC) este o tehnică brevetată pentru estimarea dependenţei actuale a temperaturii obiectului de test prin măsurarea tan delta într-un domeniu de frecvenţă. Calcularea

matematică a corecţiei individuale a temperaturii (în locul utilizării unor tabele standard) conduce la estimarea mult mai exactă a stării materialului izolator.

Detectarea automată a dependenţei de tensiune (VDD), o altă metodă brevetată, permite TRAX să alerteze utilizatorul atunci când rezultatele tan delta indică posibilitatea ca obiectul de test

să aibe o dependenţă faţă de tensiune, fi ind necesară în acest caz efectuarea de teste suplimentare la diferite nivele de tensiune.

DISPLAY

LCD de tip touch screen, 10,4’’, contrast 1000:1, rezolutie 1024 x 768

Parametri calculaţi / afişaţi

 

 

Aritmetric

+, -, *, /

 

Putere

P, VA, Q, S

 

Rezistenţă

R (c.c.)

 

Impedanţă

Z, Xp, Xs, Rs, Rp, Ls, Lp, Cs, Cp

 

Fază

Grade / minute

 

Timp

Binary start-stop-change, generator start-stop, trig to event

 

Formule customizate

Definite de utilizator

 

INTRARI

 

 

Articol

Specificaţie

Comentariu

Curent cc/ca

4 x 0…10A

 

Tensiune cc/ca

4 x 0…250V

 

Tensiune cc

2 x 0…50V

Pentru măsurare rezistenţă

Traductor

0–50 V DC

0–5 V AC

 

Intrare binară / timp

3 x 0–10000 s

 

Intrare trigger

 

 

IESIRI

 

 

Articol

Specificaţie

Comentariu

Domeniu de frecvenţă – toate ieşire c.a.

5 … 505Hz

1 -505 Hz cu accesoriu opţional TDX

Ieşire 10A ca

0–2 A/250 V, continuu

0–10 A, 1 min

0–20 A, 10 s

 

Ieşire 200A ca

0–40 A/6 V, continuu

0–200 A, 30 s

TRAX 219 / 220

Ieşire 800A ca

0–150 A/6 V, continuu

0–800 A, 30 s

TRAX 280

Ieşire 2000A ca

0–2000 A/2.4 V, 30 s

0–1000 A/4.8 V, 30 s

Cu accesoriu opţional TRAX TCX

Ieşire 250Vca

0–250 V/2 A, continuu

0–200 V/10 A, 1 min

 

Ieşire 2200Vca

0–2200 V/0.2 A, continuu

0–2000 V/1 A, 1 min

 

Ieşire 12kVca

0–12 kV/300 mA, 4 min

0–12 kV/100 mA, continuu

cu accesoriu opţional TDX

Ieşire 100Acc

0–100 A, 1 min

0–70 A, continuu

 

Ieşire 16Acc

0–16 A continuu

 

Ieşire 1Acc

0–1 A continuu

 

Ieşire de putere cc

Max 1000 VA, 1 min

Max 700 VA, continuu

Max 50 V compliance voltage

 

Ieşire 300Vcc

0–300 V/2 A, continuu

0–240 V/4 A, 1 min

 

Ieşire binară

2 x 0–10000 s

 

AUXILIARE

 

 

CONTROL

54Vcc

Comunicare Ethernet şi alimentare accesorii

ALIMENTARE

0...235Vca

Direct din amplificatorul de putere  pentru alimentarea accesoriilor (TDX/TCX)

Cu TRAX TDX

12 kVca

0-12 kV, 1 min

0-12 kV / 300 mA, 4 min

0-12 kV / 100 mA, continuous

Cu TRAX TCX

2000 Aca

0-2000 A/2.5 V, 1 min

0-1000 A/5 V, 1 min

INTRARI

Curent 4 x 0-10 A cc/ca

 

Tensiune 4 x 250 / 350 V cc/ca

 

R1, R2 2 x 0-50 Vcc

Pentru măsurare rezistenţă, dar se pot folosi şi pentru măsurare tensiune  60Vrms

TRANS

Intrare pentru traductoare de deplasare

TRIG IN

Contact or voltage sense

TIMING 3 x 0-10000 s

 

INTERFEŢE

Ethernet, conexiune pentru antenă wireless, 3 porturi USB

 

Acurateţe măsurători

Tensiune / curent extern cc/ca

0.05% din citire

Curent intern c.c.

0.1% din citire

Curent intern c.a.

0.2% din citire

Tensiune internă c.a.

0.2% din citire


 Accesorii optionale:

TCX 200 – TRAX CURRENT BOX (AJ-69290)

Booster de curent

-        Se poate lucra aproape de obiectul de testat, fără a utiliza cabluri lungi

-        Curent 2000A în cca 2 minute

-        Configuraţie tip serie sau paralel

-        Putere max 5000VA

-        Alimentare din TRAX

-        1000A (@5Vca), 2000A (@2.5Vca)

Sistemul TRAX este proiectat pentru testarea cu injecție primară a releelor de protecție și a întreruptoarelor. El este utilizat de asemenea şi la măsurarea raportului de transformare pentru transformatoarele de curent ca și utilizarea în alte aplicații care necesită curenți mari, variabili. Atunci când ieşirea de mare curent a TRAX 220 (max. 200 A) sau a TRAX 280 (max 800 A) nu este suficientă, accesoriul opţional TCX 200 oferă curenţi de până la 2000 A.

Graţie dimensiunilor reduse şi construcţei compacte, TCX 200 poate fi amplasat lângă obiectul testat, reducând în acest fel necesitatea unor cabluri lungi de mare curent. Cablurile scurte economisesc timp, greutate şi bani şi permit curenţi mari de test.

TDX 120 – TRAX TAN DELTA BOX (AJ-69090)

 

Folosind accesoriul TDX, TRAX devine un set complet de tensiune de 12 kV automat pentru testarea factorului de putere pentru evaluarea stării izolaţiei electrice în aparatele de înaltă tensiune.

 

Include:

Cablu alimentare auxiliar, 1 m GC-31201

Cablu împămȃntare, 1 m  GC-30070

Cablu Ethernet, 1 m GA-00985

Cablu de înaltă tensiune, 20 m GC-32520

Cablu măsură, 20 m roşu GC-32532

Cablu măsură, 20 m albastru GC-32535

Geantă de transport GD-30100

Software TDX AJ-8060X

Manual utilizare TDX 120 ZM-AJ02E

TSX 300 – TRAX SWITCH BOX (AJ-69390)

Comutator manual 3-faze / 6-înfăşurări

 

Comutatorul opţional TSX 300 oferă, ca accesoriu,

posibilitatea de a testa toate înfășurările transformatorului și a comutatorului cu ploturi efectuând doar o singură conexiune.

Toate înfășurările sunt conectate în același timp, minimizând timpul necesar pentru reconectare și îmbunătățind siguranța prin reducerea numărul de urcări și de coborâri de pe scară TSX 300 poate gestiona până la 250 V CA şi 16 A CC. El este

livrat cu toate cablurile şi conectorii necesari.

NOU!

 

TSX 303 (AJ-69490)

 

Comutatorul automat trifazat TSX 303

 

TSX 303 este un accesoriu pentru TRAX care permite testarea automată a tuturor fazelor și ploturilor unui transformator printr-o singură conectare a cordoanelor de test. Acest lucru elimină necesitatea reconectării pentru teste și reduce foarte mult timpul necesar pentru procedura de măsurare completă.

Deasemenea, siguranța este îmbunătățită deoarece numărul de deplasări în sus și în jos pe scară până la transformator este redus la două accesări, pentru conectarea tuturor cordoanelor o dată la începutul măsurătorilor și apoi încă o dată pentru deconectarea lor la încheierea tuturor măsurătorilor.

NOU!

 

(AJ-69690)

Line Impedance KIT

Mǎsurare impedanțǎ de linie, calculeaza automat factorul K

Set format din:

-        TPB230 TRAX Protection Box (divizor de tensiune 20.43 (gain 1, 2), 23.86 (gain 3), 21.34 (gain 4, 5), acuratețe amplitudine ±0.4% și transformator de curent clasǎ de precizie 0.2s)

-        TSA 230 TRAX Surge Arrester

-        Cabluri și accesorii

Transformer SW package

(AJ-8010X)

Include aplicaţiile:

Demagnetizare, Raport transformare, Curent excitaţie, Impedanţă de scurt circuit, Control manual

Advanced transformer SW package (AJ-8020X)

Include aplicaţiile:

Dynamic OLTC (DRM) – cu funcționalitǎți noi:

·         True dynamic resistance measurement

·         Diverter switch timing & resistances

·         Ripple & slope

·         Motor current

·         Automatic tap switching

 

Magnetic balance

FRSL (frequency response of stray losses)

CT & VT SW package (AJ-8030X)

Include aplicaţiile:

Raport CT, burden (consum propriu), curbă de excitaţie, polaitate, raport cu tensiune, rezistenţă înfăşurare, test tensiune străpungere, raport Rogowski, raport – joasă putere, raport VT, burden (consum propriu), polaritate, electronic, sec voltage withstand

Substation (AJ-8040X)

Include aplicaţiile:

Analizor intreruptoare – cu funcționalitǎți noi:

·         Timing test (O, C, OC, CO & OCO)

·         Station voltage

·         Coil current

·         Breaker graphs (timing, voltage, current)

LV CB timing,

testare relee (monofazat) Timer,

masurare unghi de fază,

 impedanţă ground,

impedanţă de linie/K-factor,

WATTmetru